Infolinka: +420 228 886 908
0,00 Kč

Reklamace Formulář

Uplatnění reklamace (reklamační list)

 

Kupující:

Jméno a příjmení:

Adresa:

Telefon:

E-mail:

 

Prodávající:

D2design s r.o.

Rybná 716/24,

Staré Město 110 00 Praha 1

IČ: 05233089:

 

Reklamované zboží:

Označení zboží:

Datum prodeje:

Číslo kupního dokladu:

Popis závady:  

Obsah balení při předání:  

Preferovaný způsob vyřízení reklamace

(Před volbou způsobu vyřízení reklamace se seznamte s bodem „Práva a povinnosti z vadného plnění“ obchodních podmínek):

a) oprava b) výměna c) sleva d) odstoupení od smlouvy Vyřízení reklamace očekávám nejpozději v zákonné lhůtě 30 kalendářních dnů.

 

Zároveň vás žádám o vystavení písemného potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem právo uplatnil, co je obsahem reklamace spolu se zvoleným nárokem, a následně o vystavení potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně uvedení doby jejího trvání.

 

Datum uplatnění reklamace:

 

Podpis kupujícího:

pixel